Avvakta i Tieto Enator

Datum: 2005-09-22 09:05

Avvakta

Tieto

ABN Amro sänker rekommendationen för Tieto Enator till avvakta från öka.

ABN Amro sänker rekommendationen för Tieto Enator till avvakta med hänvisning till värderingsfaktorer. Aktien har gått starkt sedan Tieto Enator höjde helårsprognosen och aviserade ett återköpsprogram. ABN Amro räknar med ökade omstruktureringsomkostnader och fallande organisk tillväxt under Q3 och sänker därför estimatet för vinst per aktie 2005 med 3 procent.
Kurs då rekommendationen gavs:
262 kr

Rekommendation från: ABN AMRO

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser