Autoliv starkt köpvärd

Datum: 2004-01-23 09:39

Starkt köp

Autoliv SDB

Human Securities menar att Autolivs rapport var fantastisk.

Human Securities höjer sina vinstprognoser efter rapporten och beräknar P/E-talet baserat på 2004 års vinst till knappt 15. Bedömningen är att det finns utrymme för fortsatt uppgång. Fondkommissionären menar dessutom att det är mycket sannolikt att Autolivs starka kassaflöde kommer aktieägarna till gagn i år, exempelvis i form att extrautdelning eller återköp av aktier. Rådet blir starkt köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
311,5 kr
Riktkurs:
360 kr

Rekommendation från: Human Securities

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser