Autoliv ser positivt på framtiden

Datum: 2009-12-09 11:46

Autolivs

Autolivs VD, Jan Carlson, uppger i dagens DI att bolagets kunder mår bättre samtidigt som han räknar med att premiumbilsförsäljningen väntas öka. Dessutom räknar han med att det inte kommer att förekomma några långa produktionsstopp under jul och nyår. Handelsbankens syn på Autoliv är att inom en period på tre till fyra år kommer bolaget att närma sig en global marknadsandel på 40 % (idag 30 %) i marknaden för bilsäkerhet. Banken tror även att bolagets rörelsemarginal återigen kommer att uppgå till 9 %, samtidigt som den organiska tillväxten väntas bli god.
Kurs då rekommendationen gavs:
290,5 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser