Autolivs aktie kraschar efter rapport Foto: Pressbild

Autolivs aktie kraschar efter rapport

Publicerad 2016-01-29 12:06:00

Rapport Bilsäkerhetsföretaget Autolivs rapport var bättre än väntat både när det gäller resultat och omsättning. Men bolagets prognos på en försäljningstillväxt på "mer än 2 procent" imponerade inte på marknaden. Aktien faller cirka 8 procent.

Autoliv redovisar ett resultat före skatt på 265 miljoner dollar för det fjärde kvartalet 2015.

Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 239 miljoner dollar enligt SME Direkts prognossammanställning.

Rörelseresultatet exklusive kostnader för kartellutredningar och kapacitetsneddragningar uppgick till 279 miljoner dollar och den justerade rörelsemarginalen till 11,1 procent.

Väntat var ett justerat resultat på 263 miljoner dollar och en justerad marginal på 10,7 procent. Enligt bolagets egen prognos väntades den justerade rörelsemarginalen bli "runt 10,5 procent".

Försäljningen uppgick till 2.520 miljoner dollar. Analytikerna hade väntat sig en försäljning om 2.453 miljoner dollar.

Försäljningstillväxten ett frågetecken

I rapporten spår Autoliv en försäljningstillväxt på "mer än 2 procent" under helåret 2016. Det kan jämföras med analytikernas förväntningar på hela 11,1 procents tillväxt.

Planerar rekordstora investeringar

Autoliv räknar med att under 2016 göra stora investeringar för framtiden för att behålla sin ledande ställning inom bilsäkerhet.

"Vi planerar för rekordstora investeringar i FoU i övre delen av spannet på 6-6,5 procent av omsättningen, allt för att vi ska kunna ligga i framkant i den snabba utvecklingen", skriver bolagets vd Jan Carlson i bokslutsrapporten.

Han poängterar att den makroekonomiska osäkerheten är större än under föregående år och bolaget följer utvecklingen kontinuerligt och styr våra finanser extra noggrant.

Direkt/Privata Affärer

Följ de aktuella aktierna här

Autoliv Inc