Autoliv något lägre än förväntat

Autoliv något lägre än förväntat

Publicerad 2017-07-21 12:06:00

Rapport Bilsäkerhetsföretaget Autoliv redovisar ett resultat före skatt på 190 miljoner dollar för det andra kvartalet 2017.

Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 191 miljoner dollar enligt SME Direkts prognossammanställning.

Rörelseresultatet exklusive kostnader för kartellutredningar och kapacitetsneddragningar uppgick till 213 miljoner dollar och den justerade rörelsemarginalen till 8,4 procent.

Väntat var ett justerat resultat på 217 miljoner dollar och en justerad marginal på 8,4 procent.

Försäljningen uppgick till 2 545 miljoner dollar. Analytikerna hade väntat sig en försäljning om 2 576 miljoner dollar.

Autolivs prognos för helåret 2017 lyder nu på en organisk försäljningstillväxt på cirka 2 procent. Här var tidigare bedömning runt 4 procent.

Samtidigt upprepar bolaget att den totala försäljningstillväxten tros landa på 3 procent och att den justerade rörelsemarginalen för helåret kommer uppgå till 8,5 procent.

Enligt SME Direkts prognossammanställning räknade analytikerna inför rapporten i snitt med en total försäljningstillväxt om 4,1 procent, en organisk tillväxt på 3,8 procent och en justerad rörelsemarginal på 8,6 procent för 2017.

För det tredje kvartalet tror Autoliv på en total försäljningsökning om 0-2 procent och en organisk tillväxt på 0-2 procent.

Den justerade rörelsemarginalen bedöms bli 7,5-8,0 procent för det tredje kvartalet.

Marginalprognoserna är exklusive kostnader för pågående kartellutredning och kostnader för kapacitetsanpassningar.

Direkt