Autoliv rusar efter uppdelningsplaner Foto: Autoliv

Autoliv rusar efter uppdelningsplaner

Publicerad 2017-09-14 09:30:00

Aktie (uppdaterad) Autoliv ska inleda en strategisk översyn av verksamhetsstrukturen med avsikt att skapa separata bolag av dess nuvarande affärssegment Passive Safety och Electronics. Aktien rusar efter beskedet.

"Intentionen är att skapa två börsnoterade bolag som kan adressera två differentierade, växande marknader med ledande produkter och därigenom skapa ytterligare mervärde för aktieägare, kunder och andra intressenter jämfört med den gemensamma struktur som Autoliv har i dag", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Den strategiska översynen ämnar utvärdera detta och andra möjligheter. Även om en strategisk översyn har påbörjats så finns inga garantier för att en sådan översyn kommer resultera i några transaktioner, inklusive en uppdelning eller en börsnotering av verksamheterna, framgår det vidare.

"Under det senaste årtiondet har verksamheten inom Electronics vuxit och mognat sida vid sida med vår världsledande verksamhet inom Passive Safety och vi har idag två åtskilda, framgångsrika verksamheter med sin egen, unika affärslogik. Vi är övertygade om att det är dags att de båda, var och en för sig, får maximera sin potential," skriver Jan Carlson, styrelseordförande och vd för Autoliv.

Electronics består av aktiva säkerhetssystem som radar till fordonsindustrin, och kameror med förarassistanssystem, kameror med mörkerseende samt positioneringssystem; styrenheter och sensorer samt bromssystem. Uppskattningsvis kommer den totala marknaden för säkerhetselektronik att växa från omkring 20 miljarder dollar under 2017 till mer än 40 miljarder dollar under 2025.

Passive Safety består av system för krockkuddar, rattar och säkerhetsbälten. Den totala marknaden för Passive Safety beräknas växa från omkring 20 miljarder dollar under 2017 till omkring 25 miljarder dollar under 2025.

Nya mål

Autoliv sätter även nya mål för sitt affärsområde inom passiv säkerhet, Passive Safety. Målet som fristående bolag är att år 2020 ha en försäljning överstigande 10 miljarder dollar och det indikerar en årlig tillväxt på omkring 8 procent från 2017, enligt ett pressmeddelande med anledning av bolaget på torsdagen håller kapitalmarknadsdag.

Målet är att ha en justerad rörelsemarginal på omkring 13 procent för affärsområdet, eller bolaget, samma år.

Målet för Passive är vidare att öka marknadsandelen från 39 till 45 procent eller mer fram till 2020.

"Därutöver är Passive Safetys mål för 2022 och ambition för 2025 att bibehålla sin marknadsandel och att försäljningen skall växa i linje med Passive Safetys marknad, vilken beräknas växa en procent mer än tillväxten för fordonstillverkningen", skriver Autoliv vidare.

Autolivs aktie steg brant i den inledande handeln. Följ aktiens utveckling här nedanför.

 

Direkt