Autoliv bättre än sektorn

Datum: 2005-12-16 09:28

Bättre än index

Autoliv SDB

Carnegie rekommenderar bättre än sektorn för Autoliv.

Carnegie rekommenderar bättre än sektorn för Autoliv. Utsikterna för fjärde kvartalet är inte strålande för Autoliv, men Carnegie är fortfarande optimistiska angående utsikterna för bra vinsttillväxt under 2006 trots långsam försäljningstillväxt, enligt Carnegie. Vinsttillväxten förväntas komma från förbättrade marginaler, aktieåterköp, en förbättrad mix och positiva effekter från Job Creation Act, innan försäljningstillväxten tar fart under sena 2006 anser Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
354,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser