Autoliv bättre än index

Datum: 2009-03-25 12:29

Bättre än index

Autoliv SDB

Carnegie rekommenderar bättre än index i Autoliv

Carnegie rekommenderar bättre än index i Autoliv. Autoliv planerar att ta in 2,8 miljarder kronor i riktade erbjudanden med målsättning att stärka bolagets finansiella flexibilitet och kapitalbasen, enligt Carnegie. Detta var inte förväntat, men bolaget verkar med för låga reserver och förväntas generera negativt kassaflöde under första halvåret 2009 så det är klokt att vidta åtgärder när det fortfarande finns ett val, enligt Carnegie. Beskedet kommer att ha negativ påverkan på aktiekursen, men några positiva nyheter från USA, Europa och Kina pekar på att botten börjar närma sig för automobilaktier, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
147,25 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser