Autoliv är smärtsamt undervärderad

Datum: 2000-12-04 12:33

Autoliv arbetar på möta den förändrade marknadssituationen och vändningen är på väg.

Autolivs försäljning går bra men lönsamheten svänger oroväckande. Det är bland annat prispress, förvärv och lansering av nya produkter som ligger bakom. Veckans Affärer menar att Autoliv kan ha ett par tunga kvartal framför sig, men sedan är det troligt att det kommer en skördeperiod. På ett till två års sikt rekommenderar Veckans Affärer köp upp till 300 kr.
Kurs då rekommendationen gavs:
197 kr
Riktkurs:
300 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser