Attraktivt värderad

Datum: 2009-11-12 10:41

Erik

Erik Penser skriver i sitt morgonbrev att de står fast vid sin köprekommendation efter Lagercrantz Q209/10 rapport som var i linje med fondkommissionärens förväntningar. Vidare anses aktien vara attraktivt värderad med ett P/E-tal 8,4x 2010/11E och att potentiella förvärv kan vara nära förestående med grund i bolagets starka balansräkning, vilket kan vara en kursdrivare.
Kurs då rekommendationen gavs:
26,6 kr
Riktkurs:
35 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser