Attraktiv värdering, men hög risk

Datum: 2010-07-14 13:39

Neutral

Eniro

Swedbank

Swedbank upprepar rekommendationen Neutral för Eniro inför Q2-rapporten och förväntar sig att bolagets vinst fortsätter minska i en rask fart. Bolagets lånesituation, i kombination med minskade verksamheter, gör att aktien är ett högriskalternativ. På grund av detta tar banken in den höga risken med i beräkningarna när de tittar på den attraktiva värderingen. Riktkursen lämnas oförändrad på 11 kronor. Swedbank väntar sig en top-line minskning med approximerat 15 % Y/Y. EBITDA förväntas att utvecklas negativt med approximerat 40 % Y/Y. En engångskostnad om 35 MSEK kommer att uppstå i och med avyttringen av Suomi24. Eniroaktien är, enligt Swedbank, billig om man ser till alla EK-relaterad mått, speciellt om man ser till kassaflödet. Den attraktiva värderingen måste dock viktas mot balansräkningsrisken, eftersom en snabb nedgång i EBITDA skulle innebära ett snabbt behov av minskning av lånen.
Kurs då rekommendationen gavs:
9,25 kr
Riktkurs:
11 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser