Attraktiv värdering efter stabilt första kvartal

Datum: 2010-05-11 13:51

Köp

NCC B

ABG

ABG Sundahl Collier uppgraderar sin rekommendation för NCC till Köp från tidigare Behåll. Detta eftersom bolaget har presenterat ett stabilt första kvartal 2010 och att aktien har haft en svag utveckling. De operationella förlusterna uppgick till 114 MSEK under det säsongssvaga första kvartalet, vilket var lägre än vad som fruktades. Nettoorderingången var 14 MDRSEK och var i linje med den förannonserade siffran på cirka 14 MDRSEK (konsensus: 14,1 MDRSEK). ABG har höjt sina vinstestimat för 2010-2011e med 6-11 %, vilken reflekteras av en försäljningsökning med 2 % och en bredare marginal inom Konstruktion. Marginalerna har även de höjts, för 2010 till 7 % och för 2011-12e till 5 %. Rekommendationshöjningen görs på grund av ett EPS för 2010-2011e som är 11-14 % högre, en utdelningsökning med 6 % och en högre värdering vid 137 kronor per aktie. Investeringsrisker som finns är, enligt ABG, marginalpress, konstruktionsaktivitet samt räntans utveckling.
Kurs då rekommendationen gavs:
111,875 kr

Rekommendation från: ABG Sundal Collier

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser