Attraktiv försvarsindustri

Datum: 2009-10-27 11:23

Stockpicker köper in Saab till referensportföljen.

Saab kom med en stark delårsrapport och historiskt sett har fjärde kvartalet varit ett av försvarsindustribolagets starkare med starkt nyhetsflöde som följd. Stockpicker hoppas att 2009 inte blir något undantag. Aktiens värdering ses som attraktiv.
Kurs då rekommendationen gavs:
90,5 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser