Attraktiv affärsmodell och hävstång

Datum: 2010-10-04 17:27

Net

Net Entertainment är en ledande mjukvaruleverantör till den växande casinomarknaden online. Bolaget har vuxit med tvåsiffriga tillväxttal (2007-2009 CAGR om 43 %) på den europeiska marknaden. SEB Enskilda anser att bolaget är väl positionerat för att uppnå stark tillväxt de kommande åren med expansion inom dess existerande klientel, på nya marknader och genom att erövra marknadsandelar. Aktien, som kommit ned från toppnivåer, handlas nu till PER 2011e om 13x, vilket är en signifikant rabatt till lokala sektorkollegor, trots att bolagets tillväxtsprognoser ser starkare ut. SEB inleder bevakningen av aktien med rekommendationen Köp och riktkursen sätts till 80 kronor. Affärsmodellen går ut på återkommande intäkter från existerande kunder och bolaget åtnjuter starka marginaler (40 % EBIT-marginal 2009) vilket är ett resultat av hävstången i affärsmodellen. Osäkerheten som finns är huruvida europeiska länder kommer att införa ett reglerat licenssystem som kanske exkluderar casinon och bolagets höga beroende till ett fåtal kunder framtvingar en hög riskpremie (WACC 12 %).
Kurs då rekommendationen gavs:
67,25 kr
Riktkurs:
80 kr

Rekommendation från: SEB

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser