Atlas värd 380 kronor

Datum: 2005-04-04 15:49

equal-weight

Atlas Copco A

Morgan Stanley upprepar equal-wight på Atlas Copco.

Den amerikanska investmentbanken Morgan Stanley räknar med att marginalen inom Atlas Copcos affärsområde ”maskinuthyrning” faller med en procentenhet under 2006, som en följd av sjunkande hyrespriser. En mattad vinsttillväxt inom maskinuthyrning väntas hämma koncernens vinst per aktie. I år väntas vinsten per aktie öka med 21 procent, medan tillväxttakten 2006 förväntas mattas till 7 procent. I år spås vinsten hamna på 27,80 kronor per aktie. En avyttring av ”maskinuthyrning”, något som har diskuterats, bedöms kräva en mer gynnsam värdering i år innan marginalerna toppar under 2006. Affärsområdet värderas till 21 miljarder kronor, vilket indikerar upp till 380 kronor per aktie för koncernen om en försäljning går igenom.
Kurs då rekommendationen gavs:
337 kr

Rekommendation från: Morgan Stanley

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser