Atlas värd 360 kronor

Datum: 2005-04-08 11:47

Övervikt

Atlas Copco B

Lehman Brothers råder sina kunder att vara överviktade i Atlas Copco.

Den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers spår en positiv återhämtning i eftermarknaden under 2005 och 2006. Lehman flaggar också för att Atlas Copcos fria kassaflöde har varit bättre än det som bolagets närmsta konkurrenter presterat. Lehman höjer sina estimat och spår nu vinster på 23- respektive 26,1 kronor i vinst per aktie 2005 och 2006. Försäljningen under samma period väntas till 44,6- respektive 47 miljarder kronor. Riktkursen sätts till 360 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
312,5 kr
Riktkurs:
360 kr

Rekommendation från: Lehman Brothers

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser