Atlas värd 240 kr

Datum: 2007-02-20 15:18

HQ Bank rekommenderar No Case för Atlas Copco.

HQ Bank sänker rekommendationen för Atlas Copco till No Case och riktkursen till 240 kronor. Rapporten för det fjärde kvartalet var inte dålig rensat för engångsposter, men kapitalutskiftningen är i underkant och ledningen andas inte samma optimism som i andra verkstadsbolag, enligt HQ Bank. Tillväxten inom gruvindustrin står för en mycket stor del av tillväxten under omvärderingsfasen, men även om tillväxten fortsätter under 2007 så kommer investeringarna att minska redan under 2008, enligt HQ Bank. Dessutom är det rimligt att räkna med en avmattning inom industrikonjunkturen innan den blir starkare igen, enligt HQ Bank. Vinst per aktie förväntas bli 10,80 kronor för 2007 och 12,10 kronor för 2008, enligt HQ Bank.

Kurs då rekommendationen gavs:
243 kr
Riktkurs:
240 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser