Atlas Copco: Sämre än väntat

Atlas Copco: Sämre än väntat

Publicerad 2017-07-17 11:05:00

Rapport Verkstadsbolaget Atlas Copco redovisar ett rörelseresultat om 5 988 miljoner kr för det andra kvartalet 2017, vilket gav en rörelsemarginal på 20,6 procent.

Analytikernas snittprognos för rörelseresultatet uppgick till 6 443 miljoner kr och till 21,4 procent för rörelsemarginalen.

Försäljningen uppgick till 29 030 miljoner kr för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 30 089 miljoner kr.

Atlas Copco hade ett gynnsamt affärsklimat i de flesta regioner, enligt Mats Rahmström, vd i bolaget sedan 27 april.

Det framgår av hans kommentar till måndagens halvårsrapport.

Tillväxten var särskilt stark i Asien där alla affärsområdena växte markant. Bland segmenten fortsatte halvledarindustrin att visa robust efterfrågan för vakuumlösningar, och orderingången för gruvutrustning steg markant jämfört med året innan tack vare expansion av befintliga gruvor samt investeringar för att ersätta äldre utrustning.

Direkt

Följ de aktuella aktierna här

Atlas Copco B