Atlas Copco imponerar

Datum: 2009-11-12 12:49

Ålandsbanken

Ålandsbanken ser Atlas Copco som en av sina favoriter inom verkstadssektorn. Detta eftersom företaget har lyckats upprätthålla sin rörelsemarginal under lågkonjunkturen. Kompressorteknik utvecklas starkt med en rörelsemarginal på hela 18,6 % under det tredje kvartalet. Tillväxtmarknaderna stod för 41 % och det är dessa som driver efterfrågan medan Europa och Nordamerika är svaga. Ålandsbanken ser även tydliga tecken för återhämtning på gruvsidan, som fortfarande är svag, i form av stigande metallpriser och högt kapacitetsutnyttjande i gruvnäringen. Trots en starkare rapport än väntat skriver banken i sitt marknadsbrev att de är försiktiga med deras antaganden för 2010, då de räknar med att den organisatoriska försäljningen blir oförändrad. Däremot 2011 väntar de sig en organisk tillväxt på 10 % och anser Atlas Copco vara ett av de bolag inom verkstadssektorn som har bäst tillväxtförutsättningar de kommande åren.
Kurs då rekommendationen gavs:
89,75 kr
Riktkurs:
110 kr

Rekommendation från: Ålandsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser