Atlas Copco fullvärderad

Datum: 2001-10-26 11:00

Mäklarfirman tycker inte att markandens reaktion, om en uppgång på tio procent, på bolagets rapport för det tredje kvartalet var rätt och upprepar säljrekommendationen.

Firman anser att risken som är förenad med en kraftigare nedgång än väntat under nästa år inte förändrats och heller inte Atlas Copcos specifika risk för den amerikanska uthyrningsverksamheten. ABG Sundal Collier anser att Atlas Copco handlas till höga nyckeltal och att utrymmet för fel därigenom är litet. Mäklarfirman förväntar sig att den nedåtgående trenden för volymerna kommer att fortsätta under flera kvartal framöver. Firman behåller säljrekommendationen men tack vare starkare kassaflöde än väntat höjs prognosen för vinsten per aktie med tre procent till 14,95 kronor för det innevarande året. Nästa år väntas vinsten uppgå till 12,82 kronor per aktie.
Kurs då rekommendationen gavs:
216,5 kr

Rekommendation från: ABG Sundal Collier

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser