Atlas Copco bättre än index

Datum: 2006-06-14 12:46

Bättre än index

Atlas Copco A

Carnegie rekommenderar bättre än index i Atlas Copco.

Carnegie rekommenderar bättre än index i Atlas Copco. Carnegie har gått igenom värderingen av Atlas Copcos Rental Services. Den huvudsakliga konkurrenten United Rentals handlas till EV/EBIT(06e) på 8,9 gånger, men Carnegie anser att en rimligare värdering ligger på EV/EBIT(06e) på 9-9,5 gånger, enligt Carnegie. US dollarn har utvecklats svagt vilket innebär att värderingen av Rental Services nu ligger på 28,5-30 miljarder kronor, vilket är något lägre än värderingen efter kvartalsrapporten på 30-31 miljarder kronor, och efter aktiemarknadskorrigeringen har de mest optimistiska estimaten på 40 miljarder kronor tonats ned, enligt Carnegie. Eftersom aktien kommer att stödjas av återköp och bolaget fortfarande är exponerat mot attraktiva slutmarknader är rekommendationen bättre än index, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
175 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser