Återköpspotentialen är stor efter april

Datum: 2010-02-26 13:32

Swedish

Swedish Match rapport för det fjärde kvartalet var bra, anser Handelsbanken Capital Markets. Rörelseresultatet kom in 5 % bättre än förväntat, vilket var en effekt av en hög snusmarginal och en bra utveckling på tändprodukter. Givet en starkare krona och svåra jämförelsetal kan Q1 2010 visa upp ett vinstfall jämfört med Q1 2009. SHB väntar dock att den underliggande verksamheten försätter att utvecklas väl. Eftersom bolaget inte kan göra några större återköp förrän i april är återköpspotentialen därefter stor. Banken tror att bolaget kan dela ut mer än 10 % av marknadsvärdet genom att öka skuldsättningen till målet om 3 x EBITDA. Vidare väljer banken att göra mindre prognosförändringar efter rapporten. Försäljningsprognosen behålls intakt men EPS-prognosen höjs med 4 % efter utvecklingen i snusverksamheten, en lägre skattesats och ett lägre antal aktier.
Kurs då rekommendationen gavs:
163 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser