Återköp ger stabilitet

Datum: 2001-03-07 08:23

Köp

SCA B

Danske Securities återupprepar sin köprekommendation av SCA.

Skogsbolaget planerar att återköpa maximalt fem procent av aktierna den närmsta tiden, vilket kommer att stötta kursen spår Danske Securities. SCA är en defensiv placering och bolaget har en bra marknadsposition. Vinsten i år spås till 21,9 kronor per aktie och nästa år väntas den uppgå till 23 kronor. Rekommendationen är även fortsättningsvis att köpa aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
233,5 kr

Rekommendation från: Danske Markets

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser