Återinleder bevakning med rek. Minska

Datum: 2010-10-07 14:45

Handelsbanken

Handelsbanken Capital Markets förväntar sig att uthyrningstillväxtscykeln blir positiv under 2011 och att centralt lokaliserade tillgångar drar den största fördelen. Detta sätter Klövern i en ofördelaktig position gentemot sektorkollegorna. Vidare är Kista (30 % av värdet) en marknad där det finns många kommersiella ytor med god kvalitet. För att driva kassaflödet, anser Handelsbanken att bolaget behöver förvärva mer. Den nyligen annonserade investeringen om 1 MDRSEK (8 % av portföljen) är positiv men att intervallet är begränsat till LTV 2010e om 64 %. Rapporten som redovisas den 21 oktober väntas innehålla: Property management income 123 MSEK, justerat EPS om 0,74 kronor och ett justerade NAV/aktie om 27 kronor. Vid riktkursen 31 kronor handlas aktien till en 5 % premie gentemot 2011e NAV, med en EPS-avkastning 2011e på 8,1 % och en direktavkastning om 4,4 %, vilket enligt banken motsvarar portföljens risk/återbäringsprofil. Rekommendationen är Minska.
Kurs då rekommendationen gavs:
32,8 kr
Riktkurs:
31 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser