Återigen stark efter kursfallet

Datum: 2010-05-11 17:39

Öka

NCC B

Orderingången

Orderingången för NCC var förväntad att vara stark givet att flera stora order förannonserades men orderingången var fortfarande 30 % över HCMe. Intäkterna var också över förväntan och Handelsbanken Capital Markets höjer intäktsestimatet för 2010e med 3 % och med 5 % för 2011e. EBIT uppgick till -114 MSEK (-234 MSEK), vilket var 281 MSEK över HCMe, med den största avvikelsen inom Housing. IFRIC 15 gjorde att detta var svårt att förutspå men givet att antalet sålda enheter minskade till 644 stycken (794) och antalet färdiga enheter minskade till 667 stycken (806), trodde banken inte att EBIT skulle kunna stärkas med 223 MSEK. Trots det starka resultatet är aktien ned runt 15 % sedan bankens tidigare nedgradering av NCC i mars. Banken väljer nu att göra stora förändringar i sina estimat för 2010. Till följd av detta höjs även riktkursen till 135 kronor från tidigare 130 kronor. Rekommendationen höjs till Öka från tidigare Minska.
Kurs då rekommendationen gavs:
112,375 kr
Riktkurs:
135 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser