Återhämtningstecken på lastvagnsmarknaden

Datum: 2010-03-18 17:31

Deutsche

Deutsche Bank höjer rekommendation för Volvo från tidigare Behåll till Köp. Riktkursen höjs samtidigt med 20 kr till 90 kronor. Banken menar att det finns en del tidiga tecken på att lastvagnsmarknaden är på väg att återhämta sig. Vidare tror banken att bolaget kan uppnå en rörelsemarginal om 9-10 procent under nästa konjunkturcykel och att en marginal om 8 procent för 2012 är fullt möjligt, speciellt med tanke på bolagets genomförda kostnadsbesparingar. De huvudsakliga riskerna för bolaget är att timingen och takten i återhämtningen på marknaderna är osäkra, varför prognoserna ska betraktas med hög risk.
Kurs då rekommendationen gavs:
71,25 kr
Riktkurs:
90 kr

Rekommendation från: Deutsche Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser