Återhämtningen redan inprisad

Datum: 2010-03-29 15:33

Retail

Retail and Brands siffror för andra kvartalet gav lite dramatik förutom den väldigt starka kassaflödesgenereringen. Denna var dock driven av minskningar i rörelsekapitalet, vilka troligtvis inte kommer att upprepas. Handelsbanken Capital Markets anser att bolaget gjort ett acceptabelt arbete med att minska kostnaderna, men att fokus legat på att öka volymerna. Bolaget höll fast vid sina tidigare prognoser, där nyligen initierade aktioner skapar möjligheter för lönsamhet. Q2-rapporten var i princip i linje med Handelsbankens förväntningar, varför endast små justeringar görs för helåret. Vidare anser banken att RNB har potentialen för att öka vinsten framöver. Dock anses den nuvarande värderingen (2010/11e EV/EBIT om 18x) redan diskontera en fantastisk vändning. I bankens vy skulle värderingen vara fortsatt oattraktiv även om banken skulle dubbla sin 2010/11 EBIT-marginalprognos. Rekommendationen Minska upprepas och riktkursen sätts till 8 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
10,325 kr
Riktkurs:
8 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser