Återhämtningen redan inprisad

Datum: 2010-04-14 11:05

Sämre än index

Sandvik

Credit

Credit Suisse nedgraderar Sandvik till Underperform från Neutral eftersom de anser att marknaden redan prisat in en återhämtning av ”top-line”-prognosen och marginalerna. Banken frågar sig även om Sandvik kommer att kunna bibehålla sitt traditionella premium gentemot sektorn givet den höga vinstvolatiliteten som var under lågkonjunkturen. Efter att volym under lågkonjunkturen minskat med 27 % och att lönsamheten i princip var noll under 2009, har banken redan diskonterat för en stark volymåterhämtning (12 % för 2010 och 8 % för 2011), hög operationell utväxling och nedskrivningar av inventarier. Detta har resulterat i att banken operationella marginalsprognos ska återhämtas till 11,2 % under 2010 och till 13,9 % under 2011 från 1,5 % under 2009. Bankens EPS-estimat ligger 9 % över konsensus för 2010 men 4 % under för 2011. Riktkursen på 84 kronor baseras på en DCF som diskonterar en marginal om 15 %.
Kurs då rekommendationen gavs:
94,375 kr
Riktkurs:
84 kr

Rekommendation från: Credit Suisse

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser