Återhämtningen har stannat upp

Datum: 2010-04-06 13:56

Handelsbanken

Handelsbanken Capital Markets träffade nyligen B&B Tools för att få en uppdatering om verksamheten. Även om det kommenterades att handeln i detta kvartal har varit begränsad så står det klart att den kalla vintern har slagit mot försäljningen i byggkonstruktionssegmenten (uppskattningsvis 20 % av försäljningen). Efterfrågan på marknaden har även den mer att återhämta, eftersom efterfrågan verkar ha stannat upp och även banken förväntningar för kostnadsbesparingarna ser för optimistiska ut. Handelsbanken väljer därför att sänka sin top-lineprognos med 3 % och även EBIT-marginalestimaten med 50 punkter för 2010/11e. Riktkursen på 115 kronor behålls trots estimatsänkningarna. Bolagets värdering är fortfarande låg enligt EV/S, vilket implicerar en stor uppsidepotential om lönsamheten förbättras. Banken betraktar dock den operationella risken som hög på grund av implementeringarna av stora strukturella förändringar framöver. Rekommendationen Öka upprepas.
Kurs då rekommendationen gavs:
112 kr
Riktkurs:
115 kr

Rekommendation från: Handelsbanken

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser