Assa värd 174 kr

Datum: 2007-02-13 14:19

Kaupthing rekommenderar neutral för Assa Abloy.

Kaupthing återupptar bevakningen av Assa Abloy med rekommendationen neutral och riktkurs 174 kronor. Det finns en viss potential i bolaget drivet av en stark intjäning och marginalförbättringar de kommande åren, enligt Kaupthing. Tillväxten bedöms komma att hållas över de fem procent per år som bolaget har som mål under det kommande fem åren, enligt Kaupthing. Rörelsemarginalmålet på 16-17 procent väntas uppnås under 2008, enligt Kaupthing. Målet att nå en avkastning på sysselsatt kapital på 20 procent så kan nås 2010 förutsatt att bolaget inte genomför några förvärv, men det kan bli en utmaning eftersom Assa Abloy har kommunicerat en avsikt att addera fem procents omsättning per år via förvärv, enligt Kaupthing.
Kurs då rekommendationen gavs:
156 kr
Riktkurs:
174 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser