Assa värd 150 kr

Datum: 2006-04-28 09:17

Merrill Lynch rekommenderar neutral i Assa Abloy.

Merrill Lynch rekommenderar neutral i Assa Abloy riktkurs 150 kronor. Assa Abloys kvartalsrapport var något bättre än förväntat och den organiska tillväxten något bättre än förväntat, enligt Merrill Lynch. Jämfört med sektorn som levererar starka vinstuppgraderingar är det klart hur hårt Assa Abloy måste arbeta för att skapa en tillväxttakt som är konkurrenskraftig i ett sektorsammanhang och förbättra marginalen på samma gång, enligt Merrill Lynch. Inga marginalmål annonserades vilket helt klart var en besvikelse för vissa i marknaden, enligt Merrill Lynch. Vinst per aktie förväntas bli 6,58 kronor för 2006 och 8,71 kronor för 2007, enligt Merrill Lynch.
Kurs då rekommendationen gavs:
146,5 kr
Riktkurs:
150 kr

Rekommendation från: Merrill Lynch

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser