Assa på attraktiva nivåer

Datum: 2006-08-16 17:39

Stockpicker köper in Assa Abloy till referensportföljen.

Rapporten för det andra kvartalet beskrivs som stabil. Kursen bedöms ha kommit ner på attraktiva nivåer och Stockpicker menar att aktien har goda chanser att överträffa index framöver. Risken i aktien ses som relativt låg då Assa Abloys konjunkturberoende är måttligt.
Kurs då rekommendationen gavs:
122 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser