Assa inte lika ljust

Datum: 2001-02-16 10:16

Swedbank rekommenderar minska i Assa Abloy.

Assa Abloys resultat för 2000 samt omsättningsprognosen för 2001 låg i linje med Swedbanks beräkningar. Bolaget gör gällande att utsikterna för de nordamerikanska verksamheterna är goda framöver samt att marginalerna fortsätter att öka i regionen. Banken tror att vissa förvärv kommer att kunna försenas under 2001. Detta i samband med kostnaderna för den nordamerikanska expansionen gör att motiv för vissa nedjusteringar anses föreligga det innevarande år. Banken sänker rekommendationen till minska med en riktkurs på 165 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
160 kr
Riktkurs:
165 kr

Rekommendation från: Swedbank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser