Assa alldeles för dyr

Datum: 2003-11-17 12:05

Förtroendet för Assa Abloy har återvänt, men aktien är i dyraste laget enligt Veckans Affärer.

Tidningen räknar med att det 2003 blir en försäljningstillväxt på ca 3 procent och ett resultat efter skatt på 2 miljarder kr, motsvarande 3,60 kr per aktie. P/E-talsvärderingen blir därmed höga 23. Räknar man bort goodwillavskrivningarna hamnar P/E-talet i stället på ca 13. Det bedöms vara betydligt aptitligare, men ändå inte tillräckligt för att motivera köp. Osäkerheten spås av VA vara stor under en tid framöver huruvida bolaget kommer att nå sina tillväxt- och lönsamhetsmål. Och även om målen nås är det inte säkert att aktien kommer att lyfta, anser Veckans Affärer och rekommenderar sälj.
Kurs då rekommendationen gavs:
83,25 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser