Assa Abloy som väntat

Assa Abloy som väntat

Publicerad 2012-04-24 12:18:00

Delårsrapport Assa Abloys vinst före skatt på 1 481 miljoner kr för första kvartalet var i linje med analytikernas förväntningar.

Assa Abloy redovisar ett resultat före skatt på 1.481 miljoner kronor (1.215) för det första kvartalet 2012.

Analytikerna hade räknat med ett resultat på 1.489 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Utfallet var därmed mer eller mindre i linje med analytikernas
genomsnittsprognos.

Rörelseresultatet (ebit) blev 1.655 miljoner kronor (1.377) och analytikerna
hade räknat med 1.644 miljoner.

Rörelsemarginalen blev 15,3 procent (15,8), jämfört med förväntade 15,2 procent.

Omsättningen uppgick till 10.839 miljoner kronor (8.699). Den organiska
tillväxten var +3 procent under kvartalet (+6%). Analytikerna hade räknat med en omsättning på 10.792 miljoner och en organisk tillväxt på +3 procent.

Det operativa kassaflödet uppgick till 483 miljoner kronor (448).

Följ de aktuella aktierna här

Assa Abloy B