Assa Abloy övervärderat

Datum: 2002-03-13 15:09

Assa Abloy är för högt värderat och det är slut på växtkraften enligt Affärsvärlden.

Affärsvärlden menar att Assa Abloys finanser sätter stopp för tillväxtstrategin. Aktien är skyhögt värderad med ett P/E-tal på 48 räknat på tidningens prognos för i år och 43 räknat på nästa års. Desstutom är avkastningen på sysselsatt kapital samt den organiska tillväxten nedåtgående. Vill det sig illa minskar försäljningen exklusive förvärv i år. Rekommendationen blir att sälja aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
140 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser