Arcam en högoddsare

Datum: 2001-01-16 16:28

Köp

Arcam

Öhman anser att Arcam är köpvärd och sätter den motiverade kursen till ungefär 2,90 kronor.

Arcams produkter möjliggör en minskning av tillverkningstiden för verktygsframställning. Tidsminskningen är hela 50-80 procent, vilket leder till stora besparingar för bolagets kunder. Försäljningen av bolagets produkter väntas ta fart i mitten av året. Risken med att investera I bolaget ligger i att det kan ta längre tid än beräknat, menar Öhman. Först år 2003 spås en vinst, och då endast 5 öre per aktie. Trots detta rekommenderas köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
0,8 kr
Riktkurs:
2,9 kr

Rekommendation från: Öhman

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser