Anoto sämre än index

Datum: 2005-05-12 14:39

Sämre än index

Anoto Group

Carnegie tycker att Anotos rapport för det första kvartalet var i linje med förväntningarna.

Försäljningen har fortfarande inte satt fart samtidigt som marginalerna var fortsatt låga vilket gör att investmentbanken inte gör några förändringar av sina estimat. Positivt var dock att kassaflödet var positivt för första gången, dock är försäljningsvolymen för låg för att försvara värderingen av aktien.
Kurs då rekommendationen gavs:
11,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser