Anoto sämre än index

Datum: 2006-04-28 09:09

Sämre än index

Anoto Group

Carnegie rekommenderar sämre än index för Anoto.

Carnegie rekommenderar sämre än index för Anoto. Anotos affärsområde Anoto Technology har tecknat avtal om en ny videoteknologi med en global tillverkare av mobiltelefonplattformar, och detta affärsområde har tidigare varit en ganska liten del för Anoto, enligt Carnegie. Anoto kommer att börja erhålla royaltybetalningar från och med sent 2006 och bruttomarginalerna på dessa är 100 procent, enligt Carnegie. Detta är positivt för Anoto, men storleken på affärsområdet är svårt att kvantifiera och effekterna kommer inte att synas förän 2007, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
19,1 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser