Anoto Group sämre än sektorn

Datum: 2005-12-07 09:06

Sämre än index

Anoto Group

Carnegie rekommenderar sämre än sektorn för Anoto.

Carnegie rekommenderar sämre än sektorn för Anoto. Anoto undersöker för närvarande möjligheterna till en riktad nyemission med en maximal utspädning på 8 procent där pengarna ska användas till expansion i USA, enligt Carnegie. Det kommer ta tid för Anotos försäljning att ta fart på allvar och även om nästa års försäljning växer så har innevarande års kassaflöde ökats av förhandsbetalningar så Anoto behöver skriva nya förhandsbetalningsavtal under nästa år för att försäkra sig om positivt kassaflöde även nästa år anser Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
23,8 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser