Anoto endast på sikt

Datum: 2003-12-08 18:25

Stockpickers sammantagna råd gällande Anoto är avvakta.

Börsvärdet är ca 9,5 gånger högre än årets förväntade omsättning, vilket anses vara skyhögt. Det bedöms dock som troligt att Anoto kommer att visa en mycket stark tillväxt under de närmaste 3-5 åren. Lönsamheten spås på sikt bli god med lönsamhet från år 2005 och därför anser Stockpicker att det finns utrymme för en bra aktiekursutveckling på sikt. Risken är dock mycket hög och det är först om ett år som intäkterna väntas bli avsevärda. På kortare sikt bedömer Stockpicker att en rekyl kan komma.
Kurs då rekommendationen gavs:
16,8 kr

Rekommendation från: Stockpicker

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser