Ännu inte billig

Datum: 2009-04-02 12:28

Minska

KappAhl

Placera.nu anser att Kappahls aktie trots kursfallet inte blivit billig.

Aktien värderas på rullande tolvmånaders siffror till p/e 6. Men resultatet för helåret kommer av allt att döma bli betydligt sämre, skriver nättidningen och påpekar att p/e-talet inte tar hänsyn till att Kappahls nettoskuld överstiger börsvärdet på dryga 1,8 miljarder kr.
Inklusive nettoskulden värderas bolaget till 7,1 gånger det rullande rörelseresultatet på fallande vinster, vilket ses som betydligt mindre attraktivt. Och en riktigt svag balansräkning med en soliditet på 9,3 procent motiverar också en rejäl rabatt. Placera.nu sänker därför rekommendationen till minska.
Kurs då rekommendationen gavs:
24,8 kr

Rekommendation från: Placera.nu

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser