Ännu inget köpläge i Assa

Datum: 2007-10-08 09:58

Den negativa trenden i Assa Abloy begränsar rekommendationen till neutral, menar Börsinsikt.

Den totala tillväxten för 2007 uppskattas till 7 procent. Tidningen bedömer att det finansiella målet om en femprocentig organisk tillväxt över en konjunkturcykel är hållbart. I kombination med en uthållig rörelsemarginal kring 16 procent värderar Börsinsikt aktien till 140 kr. P/E-talen för i år och 2008 beräknas till 15 respektive 13,4.
Kurs då rekommendationen gavs:
142,125 kr
Riktkurs:
140 kr

Rekommendation från: Börsinsikt

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser