Ännu ett starkt kvartal

Datum: 2010-02-08 15:23

Sämre än index

Skanska B

I

I Skanskas kvartalsrapport var nyckelpunkterna: 1) En god marginal i konstruktionsverksamheten, 2) stabil kassaflödesgenerering, 3) bra orderingång. Utöver detta så föreslogs en utdelning till aktieägarna om 6,25 kronor per aktive, vilket innebär en extrautdelning om 1 krona per aktie. Medan ledningen fortsätter att trycka på att det råder press på marginalerna, så levererade konstruktionsverksamheten en marginal på 4,1 %. Vidare menade ledningen att den organiska försäljningen bör falla med 5 % under 2010. Cheuvreux räknar med ett fall om 6,5 % samt en marginal på 3,4 % för 2010. Nettokassaflödet uppgick till 12,5 MDRSEK, vilket lämnar stort utrymme för investeringar. Styrelsen föreslog som sagt en extra utdelning om 1 krona, men om Autopista avyttras finns det god chans till en ännu större utdelning 2010. Chevureux höjer sina EPS-estimat med 5 % för 2010 och med 8 % för 2011.
Kurs då rekommendationen gavs:
114,35 kr
Riktkurs:
110 kr

Rekommendation från: Cheuvreux

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser