Allt högre direktavkastning i preferensaktier Foto: istockphoto

Allt högre direktavkastning i preferensaktier

Publicerad 2015-12-17 22:36:00

Aktier Den som söker hög och relativt säker direktavkastning bör kasta ett öga på preferensaktierna just nu. Kurserna har sjunkit och de fasta utdelningarna blir därmed allt mer värda.

Senaste veckornas kursfall och den svenska riksbankens räntebesked har även satt press på de svenska preferensaktierna. De har varit populära bland många småsparare för sin höga direktavkastning, men många sitter också med kursförluster sedan allt fler nyintroduktioner av ”preffar” fallit kraftigt i kurs.

Anledningen är generellt förväntningar om höjda räntor, men också att aktiemarknaden i övrigt har erbjudit goda möjligheter till avkastning under året som varit mer lockande.

Dessutom har försäljningarna ökat under december när många placerare sålt denna typ av aktier med förlust för att kunna kvitta mot tidigare vinster i år. Det finns naturligtvis en gräns för hur långt kurserna kan sjunka innan köpintresset tar överhanden, men uppenbarligen har vi inte nått riktigt dit än.

Nu är ju inte preferensaktier lika säkert som vanligt räntesparande, men när det handlar om stora fastighetsbolag med sund ekonomi är risken mycket liten att den ordinarie utdelningen på dessa aktier skulle kunna drabbas.

I Placeringsguiden finns det en tabell i varje nummer över preferensaktiernas direktavkastning och över villkoren när det gäller inlösen. De högsta direktavkastningarna har aktier i Eniro och Ginger Oil med långt över 10 procent samtidigt är dessa aktier riskfyllda.

För den som söker ett säkert räntesparande bland preferensaktier föreslår Privata Affärer till exempel Akelius och Heimstadens aktier. De noteras nu till årslägsta runt 285 respektive 270 kr, vilket innebär 7,0 och 7,4 procents direktavkastning eftersom de delar ut sammanlagt 20 kr per år uppdelat på fyra gånger.

Men finns det ändå inte risk för ytterligare kursfall om den svenska riksbanken skulle signalera att det blir räntehöjningar tidigare än 2017 som nu är en rimlig prognos?

Visst kan aktierna falla ytterligare 10 kr under nästa år, men det innebär i alla fall en direktavkastning minus kursförlust på över 3 procent – det slår de flesta andra alternativ bland räntesparande.

Preferensaktier med hög direktavkastning kan också vara ett bra sätt att parkera delar av sitt kapital under perioder där börsen framstår som högt värderad.

Osäkerheten inför börsåret 2016 är stor – det finns oroshärdar både i och utanför den globala ekonomin som kan utgöra ett hot mot kursutvecklingen nästa år. Den försiktige tar sig därför en allvarlig funderare om det är dags att minska risken i den vanliga aktieportföljen.

Magnus Alfredsson