Alldeles för dyr

Datum: 2008-04-24 09:47

Substanspremien är alldeles för hög i Hakon Invest, menar Veckans Affärer och säljrekommenderar aktien.

Det spås kunna ta tid att vända utvecklingen i portföljbolaget Hemmabutikerna samtidigt som den svenska dagligvaruhandeln pressas av stigande råvarupriser. Räknat på Hakons årsvinst 2007 på 1,3 miljarder kr handlas koncernen till ett aktuellt p/e-tal på dyra 16.
Kurs då rekommendationen gavs:
123,5 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser