All-time-high i PA:s sommaraktie

All-time-high i PA:s sommaraktie

Publicerad 2017-08-10 13:03:00

Kommentar ICA Gruppen har noterat flera rekordnoteringar under sommaren och gått tvärt emot börstrenden. Och det är inte konstigt med allt bättre delårsrapporter med stabil tillväxt och där den tidigare sena satsningen på e-handel nu ser ut att ha förvandlats till ett utropstecken.

I Privata Affärer som kom ut vid midsommar presenterade vi ICA Gruppen som en av våra sommaraktier där målet var att de utvalda skulle kunna klara sommarens eventuella nedåtgående börsrörelser utan problem. Och ICA Gruppen har verkligen motsvarat förväntningarna med en uppgång på 9 procent som mest när kursen nådde all-time-high över 340 kr i tisdags.

Faktum är att ICA Gruppen vid bildandet för några år sedan fick en snabb kursutveckling och redan i början av 2015 var uppe över 320 kr. Därefter har dock kursen pendlat fram och tillbaka upp och faktiskt mest under 300 kr och det är först i år som placerarna till fullo verkar uppskatta bolaget igen med en uppgång på över 20 procent sedan årsskiftet.

För det finns verkligen en aktieägarvänlig profil med en konjunkturokänslighet som måste vara en av börsens bästa. Ökad livsmedelsförsäljning går hand i hand med ökad befolkning, bolaget har tagit tag i sin e-handelssatsning som nu växer kraftigt och dessutom satsar bolaget stort i Baltikum där ICA så sent som i slutet av förra året köpte en stor livsmedelskedja i Litauen för två miljarder. Detta kommer öka tillväxten avsevärt och dessutom spara cirka 150 miljoner inom ett par år.

ICA Gruppen kommer med sin halvårsrapport på onsdag i nästa vecka och kursuppgången kan ses som att det finns höga förväntningar. Nu redovisar ju bolaget sin försäljningsutveckling varje månad, så intäkterna blir inte någon större överraskning. Däremot kommer marknaden noga granska hur e-handeln utvecklas vidare och vad bolaget mer kan säga om framtiden i Baltikum.

Lägg därtill att bolaget månar om sina aktieägare med en stadigt stigande utdelning de senaste åren som med sikte på 2018 kommer ge en direktavkastning på klart över 3 procent. Och med bolagets stabila tillväxt bör denna utveckling av utdelningen kunna fortsätta över tid, vilket är guld värt på lång sikt.

Privata Affärer förutspådde i juni att den tidigare högsta kursnoteringen på 324 kr snart skulle kunna slås och vi blev alltså sannspådda mindre än två månader senare. I dag faller ICA-aktien cirka 5 kr i spåren av den ökande spänningen mellan USA och Nordkorea, men också sannolikt på grund av vinsthemtagningar efter den fina utvecklingen senaste tiden.

Och skulle kursen ramla ner under 330 kr kan det vara ett bra tillfälle att köpa på sig en bra defensiv aktie som kommer hålla måttet även i ett dystrare börsklimat under börsens två sämsta månader (augusti-september) historiskt sett.

Magnus Alfredsson