Alfredsson: Riktkurser är ibland helt uppåt väggarna Foto: Björn Larsson Rosvall /TT (montage)

Alfredsson: Riktkurser är ibland helt uppåt väggarna

Publicerad 2017-01-10 18:20:00

Kommentar Sänkningen av norska analyshuset Arctic Securities av riktkursen för Fingerprint är remarkabel. En kapning med nästan 70 procent bär ett löjets skimmer över sig och säger en hel del om riktkurser i allmänhet, men i synnerhet om norrmännens analysförmåga.

Det var för nästan precis ett år sedan som Arctic Securities kom ut som den allra största optimisten om Fingerprints framtid. Omsättningen skulle fortsätta att stiga dramatiskt även under 2017 med en stark lönsamhet i botten och riktkursen sattes till 170 kr (850 kr innan splitten).

Med facit i hand är det lätt att se att norrmännen (liksom många andra) blev bländade av utsikterna för 2016 - och att det är farligt att dra ut trenderna för långt i framtiden. Då kan riktkurserna i slutändan bli mer eller mindre verklighetsfrämmande.

Därmed inte sagt att det är något fel med riktkurser - samlade som konsensus med flera analyser som grund kan de spegla marknadens åsikter som hjälper placerarna att fatta beslut.

En viktig fråga är varför inte Arctic har sänkt sin köprekommendation till sälj istället för behåll när deras riktkurs nu ligger ca 15 procent under kursen. Det verkar högst ologiskt och ger ett intryck av att de framför allt inte vill råda sina kunder att realisera stora förluster.

För Fingerprints del har nog stått klart för de flesta under det senaste året att det skulle bli omöjligt att nå till 170 kr . Det gäller inte minst under andra halvåret när kursen halkat allt längre ner eftersom företaget tvingats sänka sina prognoser för omsättningen 2016.

Och när bolaget dessutom tvingades ställa in en extra bolagsstämma i november som skulle besluta om ett incitamentsprogram till ledningen blev kritiken mot styrelsen allt kraftigare från både media och investerare.

Som en ytterligare negativ faktor kom också de senaste veckornas avslöjanden i Dagens Industri om huvudägarens Johan Carlstroms dribblerier med sitt ägande. När han dessutom vägrar att kommentera situationen innebär det ett knivhugg i ryggen på bolaget som så väl skulle behöva förtroendet från ytterligare ägare bland större institutioner som skulle kunna ta befälet över bolaget.

Men höstens osäkerhet är nu förstärkt - och det innebär att Fingerprints framtid ifrågasätts alltmer. Det märks också på olika forum där investerarna bland privatpersoner nu blivit mer tveksamma. Allt fler inser numera att 2017 inte alls kommer att bli det fantastiska år för bolaget som tidigare man hoppats på.

Det är ökad konkurrens, prispress och att sensorer i smarta kort inte kommer att ge någon särskilt stor effekt på omsättning och resultat under innevarande år. Dessutom kommer de lagereffekter som tvingade fram vinstvarningen i december att fortsatt ha inverkan under det första kvartalet.

Därför är det svårt att se Fingerprint som något kortsiktigt klipp. Men biometrimarknaden växer, bolaget är fortfarande den stora spelaren och framtidsutsikterna för de närmaste tre-fyra åren är mycket spännande. Så som en placering i den långa portföljen kan Fingerprint mycket väl försvara en plats trots allt.

Magnus Alfredsson

Fingerprint , Riktkurs , Arctic Securities

Följ de aktuella aktierna här

Fingerprint B