Alfa Laval sämre än index

Datum: 2006-05-05 16:58

Sämre än index

Alfa Laval

Cheuvreux rekommenderar sämre än index för Alfa Laval.

Cheuvreux höjer rekommendationen till sämre än index från sälj i Alfa Laval och riktkursen höjs till 230 kronor från 170 kronor efter kvartalsrapporten. Rapporten överraskade positivt med starkare orderingång och försäljningsvolymstillväxt än förväntat, enligt Cheavreux. Alla regioner och kundgrupper bidrog till efterfrågeökningen och även gruppmarginalen späds ut genom nyförsäljning så innebär det höga kapacitetsutnyttjandet fortsatt marginalexpansion, enligt Cheuvreux. Vinst per aktie estimaten höjs till 15 kronor för 2006 och 17 kronor för 2007, enligt Cheuvreux.
Kurs då rekommendationen gavs:
267,5 kr
Riktkurs:
230 kr

Rekommendation från: Cheuvreux

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser