Alfa Laval mot bättre tider

Datum: 2004-03-10 00:42

Affärsvärlden skriver att det ser ut att ha vänt för Alfa Laval.

En stark orderingång och ymniga kassaflöden gör att aktien förtjänar en bättre värdering, enligt tidningen. Alfa Laval är ett av få riktigt världsledande svenska företag. Rörelsen är stabil och genererar rikliga kassaflöden, vilket gör att aktien ser attraktiv ut i Affärsvärldens ögon. Även med en svag dollar spås bolaget kunna växa med ca 5 procent i år och lyfta vinsten något. Exklusive goodwill ger det ett P/E-tal på omkring 11 i år, vilket inte bedöms vara dyrt. Tidningen skriver att mycket talar för att utdelningen höjs ännu mer nästa år, vilket ger stabilitet mot stora kursfall. Aktien anses vara ett riktigt bra köp för den som tror att dollarn stärks under året.
Kurs då rekommendationen gavs:
102,75 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser